logga

google-logga

Sök hela webben Sök ENIGMA

 

Förstasidan    •    Döderhultarn    •    I omgivningarna    •    Psykologpraktik    •    Erbjudande    •    Portfolio    •    Kontakta

Stensjö by

  Idylliskt och historiskt  

 

Vägen till Stensjö by Foto: Peter Gerdehag

 

Stensjö by ligger 2 km från E22, en mil norr om Oskarshamn i Småland. Miljön är ett fantastiskt exempel på hur man kan bevara en traditionell bondgård och odlingslandskapet runt den.

Miljön känns igen från flera av Astrid Lindgrens populäraste filmer, t ex Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn. Flera scener är tagna direkt i byn eller på vägarna kring byn.

Byn är ett populärt utflyktsmål med fina vandringsleder och anslutning till Ostkustleden. Ta med matsäckskorgen och gör ett besök!

I en broschyr från Vitterhetsakademien, som förvaltar byn och står för dess skötsel, beskrivs Stensjö by så här:

 

 

Välkommen till byn där tiden står stilla

I Stensjö by, Döderhults socken i Småland, möter bilden av det svenska landskapet i våra hjärtan, så som det kunde se ut ännu vid seklets början. Klungan av rödmålade hus ligger i ett ljust, öppet landskap, med vindlande smala grusvägar och kilometervis med gärdesgårdar.

 

 

Stensjö var ursprungligen namnet på en gård, som finns omnämnd i handlingar redan år 1351. Byn växte fram under 1700-talet och var som störst under 1800-talet. Men byn drabbades av samma öde som så många andra i fattiga och karga bygder. Lönsamheten minskade, och 1945 lades jordbruket ner.

1960 förvärvades Stensjö by av Vitterhetsakademien. Husen hade då börjat förfalla och landskapet var igenväxt. Under en följd av år restaurerades både husen och det gamla kulturlandskapet. Avsikten är att bevara en gammal småländsk by med det omgivande landskapet i hävd. Här ska man kunna se de förutsättningar som gällde för så många skogshemmans försörjning och den landskapsbild som för många är sinnebilden av det typiskt svenska. Byar som Stensjö är sedan länge bortrationaliserade och kan inte existera annat än som kulturreservat med ekonomiskt stöd och speciell skötsel.

 

 

Ett odlingslandskap som detta är produkten av vad som en gång i tiden var ett praktiskt-ekonomiskt utnyttjande av markens lokala naturliga förutsättningar. På köpet fick man många ovärderliga skönhetsvärden som en biprodukt.

Återigen öppnar sig kring byn en krans av ljusa hävdade marker, som förr kännetecknade bondens landskap. De vidsträckta hagmarkerna används för betesgång av nötboskap och får. Gärdesgårdarna löper kors och tvärs genom landskapet. Undan för undan har allt fler av de små åkerlappar som hörde till byns jordbruk åter tagits i bruk. Det sker med moderna redskap, men med en anpassning till gammalt brukningssätt. Jorden i Stensjö har också speciella ekologiska förutsättningar, eftersom här aldrig har använts konstgödning eller kemiska preparat mot ogräs och sly.

 

 

Byklungan med sina många byggnader har ett ålderdomligt utseende, då det inte skedde någon utflyttning vid laga skiftet. Byggnaderna är en viktig miljöfaktor i landskapet. De används praktiskt i verksamheten och är inte öppna för besökare.

Välkomna hit att ströva i byn och dess omgivningar! Vi ber er bara att tänka på brandfaran – både inne i byn och ute i markerna – och att ni inte får bryta blommor eller kvistar, släppa hunden lös eller lämna grindar öppna.

 

KUNGLIGA VITTERHETS HISTORIE och ANTIKVITETS AKADEMIEN

 

 


Döderhultarn

En hyllning till Oskarshamns störste bildskapare från:

Albert Engström

Bror Hjort

Hasse Z

Kar de Mumma

Gunnar Ljungmarker

I omgivningarna

Blå Jungfrun

Ostkustleden

Stensjö By

Gästsidor

EFPP

Siv Boalt Boëthius

Tomas Böhm

Elisabeth Cleve

Clarence Crafoord

Marta Cullberg

   Weston

Suzanne Kaplan

Gunnel Saxon C.

Sven Sjöqvist

Andra(s) sidor

Paul Benér

Kajsa Brundin
Barn- och ungdoms-
    psykoanalytikerna

Susanne Carolusson

Evelien    EXIS

FAMÖS   ffst

Görel Fred

Tommy Gullberg

Hypnosföreningen

ILTP lacaniansk

Lille Hans

Malmö Psykologbyrå

Mellanrummet

Otterhällans Institut

Dan Anders Palmquist

POMS

PsykologCentrum

Psykoterapicentrum

PsykoterapiMässan

PsykoterapiStiftelsen

Psykoterapisällskapet

Samrådsforum

Familjeterapi, sfft

Spädbarnsmottagningen

Sv psykoanalytiska
    föreningen

Symboldrama

Tapper ab

Terapiforskning

UngaVuxna-dagarna

Verdandi

HEM  UPP  |      |  © enigma 2018-12-18  |  Infoo  |