Sven Sjöqvist

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi

Klinisk verksamhet

Jag jobbar på vårdcentralen i Södra Sandby, Skåne.

Skriftställning

Vid sidan om mitt kliniska arbete har jag bland annat intresserat mig för starten av psykoterapin i Skåne under 1970-talet och postmodernismens koppling till psykoterapin, om vilka jag skrivit några arbeten.

 

E-post till sven.r.sjoqvist@gmail.com.
 

Intresseområden

 

Den skånska psykoterapins historia

Den psykoterapeutiska revolutionen. Ett skånskt perspektiv (Fristående, omfattande blogg, 2016)

 

Sjöqvist, S. (2014). Psykiatern som hoppade av. Svensk Familjeterapi, Nr. 1, 12-15.
Läskopia, pdf.

Sjöqvist, S. (2014). Gruppterapeutiskt Forum - startskottet för den skånska psykoterapin. Psykoterapi, Nr. 1, 38-44.
Läskopia, pdf.

Sjöqvist, S. (2013). Den vilde psykologen Kjell Björfors. Psykoterapi, 22(2), 29-35.
Läskopia, pdf.

Sjöqvist, S. (2012). Nils Nielsen – Skånes första psykoterapeut. Insikten, 21(4), 42-46.
Läskopia, pdf.

Sjöqvist, S. (2012). Nils Nielsen – Skånes första psykoterapeut (lång version). 26 sidor.
Läskopia, pdf.

Sjöqvist, S. (2012). När RPC blev psykodynamiskt. Insikten, 21(2), 15-20.
Läskopia, pdf.

Sjöqvist, S. (2010). Drömmen om ett psykodynamiskt Shangri-La eller sektoriseringen av Trelleborgspsykiatrin. Insikten, Nr.1, 22-26.
Läskopia, pdf.

Sjöqvist, S. (2009). Den röde doktorn. Anders Torold och det samhällskritiska perspektivet. Insikten, Nr.3, 7-13.
Läskopia, pdf.

 

Postmodernism

Postmodernism och psykodynamisk psykoterapi (Fristående, omfattande blogg, 2013)

 

Sjöqvist, S. (2014). Postmoderna influenser inom psykoterapin. Psykisk Hälsa, 55(2), 68-74.
Läskopia, pdf.

Sjöqvist, S. (2013). Postmodernism och psykodynamisk terapi. Psykoterapi, 22(4), 44-49.
Läskopia, pdf

 

Övriga arbeten

Sjöqvist, S. (2009). Evidensbegreppet som maktinstrument. Utdrag ur en text av Tor-Johan Ekeland. Insikten, 18(1), 7-15.
Läskopia, pdf.

Sjöqvist, S. (2009). Det relationella perspektivet – psykodynamiskt nytänkande.
Insikten
, Nr.4, 6-13.
Läskopia, pdf.

Sjöqvist, S. (2007). On the history of supportive therapy. Nordic Psychology, 59(2), 181-188.

Sjöqvist, S. (2004). Stödterapi som integrativ psykoterapi. Psykisk Hälsa, 45(3), 265-274.
Läskopia, pdf.

Sjöqvist, S. (2002). Depressionsbehandling i grupp – en pilotstudie. Sokraten, Nr.4, 9-11.
Läskopia, pdf.

Sjöqvist, S. (2001). Stödterapi – bortglömd psykoterapiform vid svåra störningar. Psykologtidningen, Nr. 15, 4-6.
Läskopia, pdf.

Sjöqvist, S. (1993). Om samisk shamanism. Teologiska institutionen, Lunds universitet.
Läskopia, pdf.

 

Uppdaterad 2016-12-21