logga

google-logga

Sök hela webben Sök ENIGMA

 

Förstasidan    •    Döderhultarn    •    I omgivningarna    •    Psykologpraktik    •    Erbjudande    •    Portfolio    •    Kontakta

Ostkustleden

  Ett eldorado för vandrare  

 

Ostkustleden     Foto: Peter Gerdehag

Ostkustleden | Etapp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Allemansrätt | Välkomna!

 

Ett eldorado för vandrare vid Smålandskusten

Är du sugen på naturupplevelser och att leva vildmarksliv under trygga former? Det bästa sättet att uppleva Smålandskustens underbara vildmarksnatur är att gå någon av de vandringsleder som finns. Du vandrar genom skog och mossmarker, genom byar och kulturlandskap, förbi åar, sjöar och bäckar. Du kan fiska, bada och stanna till på någon rastplats. Övernattningsstugor finns utmed lederna och camping för en natt kan ske på lämpliga ställen – tala gärna med markägaren.

Mönsteråsleden sträcker sig från Hornsö/Blomstermåla över Mönsterås och Fliseryd upp till Hammarsebo vid Möckhult. Leden ansluter sig i Hornsö till Högsbyleden och i Hammarsebo till Ostkustleden. Hela sträckan är 8 mil lång. Leden går omväxlande på enskilda mindre vägar, bruksvägar, stigar och i obanad terräng. Vid Norregöl finns en vackert belägen raststuga. Mer info: tel 0499-130 01.

Ostkustleden är ca 16 mil lång och uppdelad på 8 etapper. Varje etapp är omkring 2 mil. I slutet på varje etapp finns övernattningsstugor. Blir Du sugen på ett dopp finns det gott om små sjöar under din vandring. Mer info: Se nedan!

Högsbyleden sträcker sig från Hornsö i söder till Bockara i norr. Utmed leden finns mängder av sevärdheter. Du passerar bl a Barnebo, med gammal hagmark och riklig örtflora. Vid Böta kvarn finns ett av de nordligaste spontana bokbestånden på ostkusten. I Aboda Klint kan Du beundra en av Smålands vackraste utsikter. Fallen vid Aboda kvarn är en upplevelse under vårfloden. Vill Du övernatta finns en stuga i Mossberga. Mer info: tel 0491-291 64.

Ostkustleden – Vandringsleden i Oskarshamns kommun

Arbetet med leden påbörjades 1971 av medlemmar i Döderhults Naturskyddsförening och arbetet har sedan fortgått etappvis och slutfördes under våren–försommaren 1977. Leden är ungefär 16 mil lång och uppdelad på 8 etapper, vardera omkring 2 mil långa.

Var startar man?

Ostkustleden utgör en sluten ring och därför kan man i princep starta var som helst och vandra runt tills man kommer tillbaka till det ställe där man började. Arbetet med leden påbörjades vid Lilla Hycklinge och därför blev det naturligt att kalla den etapp som utgår därifrån för första etappen och Lilla Hycklinge har därigenom blivit startplats. Här finns stor parkeringsplats, tältplats samt orienteringstavla.

Lokalbuss går varje timme från Busstorget i Oskarshamn till Rödsle. Därifrån är det 1 km till starten vid Lilla Hycklinge

Lämpliga kartor för vandring på leden är topografiska kartan 1:50 000, kartbladen 6G Vimmerby SO, 6G Vimmerby SV, 6G Vimmerby NO och 6H Kråkelund SV/SO. Den sista endast en liten del.

Övernattning

Övernattningsstuga finns vid slutet av varje etapp. Stugorna ägs ej av Döderhults Naturskyddsförening utan förhyres av föreningen av respektive ägare. Hyresvillkoren stipulerar att stugorna endast får användas för övernattning av vandrare på Ostkustleden. Annan verksamhet får alltså ej förekomma i stugorna, ej heller får dessa användas som tillfälliga utflycktsmål eller dylikt.

OBS! För att förhindra överbeläggning i stugorna bör grupper om 10 personer eller fler anmäla vandring minst 14 dagar i förväg till tel 0491-177 06.

Markering

Leden är markerad med gulorange färg på träd, stängselstolpar o dyl. Dubbelmarkeringar med två ringar finns i de flesta fall där leden skarpt viker av, vid vägkorsningar mm. Stättor (enklare övergångsanordningar över stängsel) är byggda för att undvika öppna grindar och utsläppta djur. Över vattendrag är broar och spångar byggda.

Transporter

Om Du vill åka buss till eller från något av etappmålen, tag kontakt med tel 0491-76 12 00 angående förbindelser och tider. Se även upplysningarna under varje etapp (nedan).
Taxi finns i Kristdala, Ishult, Misterhult, Klintemåla och Figeholm.

Proviantering

I Mörtfors, slutet av etapp 4, finns telefonhytt samt under sommarmånaderna frukostservering samt kaffe och våfflor. Beställningar innan klockan 17.00. I Figeholm, mitten av etapp 7, finns affärer, bank, post, stugby, camping och telefon.

Badmöjligheter

Flera fina badsjöar finns i regel på varje etapp. Vid slutet av etapp 1 sjön Hummeln, på etapp 2 en kommunal badplats vid Saxtorp. På etapp 3 sjöarna Tvingen och Storyttern samt badplats vid Krokstorp. Etapp 4 har badmöjligheter vid sjön Göten samt kommunal badplats vid Mörtfors. På etapp 5 kan man bada vid Hålvik, på etapp 6 vid Kärsvik och Ekerum (vid Lilla Laxemar), på etapp 7 kommunal badplats vid Bredviken (Figeholm) och Fårbosjön, samt på etapp 8 i Virån (Stenjö by) och Nybo göl.

 

Värt att veta om varje etapp

Etapp 1, cirka 17 km. Lilla Hycklinge – Nynäs

Omkring 2 km efter starten vid Lilla Hycklinge följer leden en långsmal sjö vid namn Eckern, sjön utgör en av vattentäkterna för Oskarshamn kommun. Efter 5 km kommer man till "Döderhultarn" Axel Petterssons födelseby Högatorp. Äldsta byggnaden är från 1500-talet, då som nu försedd med torvtak. 12 km från starten finns Lämmedals by, en av de äldsta byarna i Döderhults socken. Första övernattningsstugan Nynäs, är belägen vid sjön Hummeln, mitt inne i Humlenäs naturreservat.

Stugan har cirka 15 liggplatser (sängar och skumgummimadrasser), vidare finns vedspis och enklare köksutrustning. Brunn och torrklosett på gården. Under sensommaren kan problem med vattentillgången i brunnen uppstå. Man får då hämta vatten i sjön (300 m, bör kokas). El saknas, varför ficklampa bör medtagas. Bussförbindelse efter ungefär 2 km på etapp 2, till Oskarshamn, även söndagar.

Etapp 2, cirka 21,5 km. Nynäs – Lönhult

Första delen går genom det vackra naturreservatet Kejnäset. Över gamla stenpiren i sjön Hummeln. Denna sjö är en av sveriges märkligaste, bl a på grund av sitt djup – 60 meter! – och sin fina vattenkvalitet. Efter cirka 5 km det gammaldags odlingslandskapet vid Saxtorp med mängder av odlingsrösen, ett stycke längre fram Bråhultssjön med fint bad. Efter cirka 7 km vackra hagmarker vid gården Gumsebo. Strax innan Smisserum, cirka 13 km från Nynäs, en jättelång stenmur, av vandrare redan döpt till den småländska "Kinesiska muren". Vid 19 km fd Lönhults kvarn, vackert vattenfall med rester från kvarntiden. Etappmål är Lönhultsstugan vid sjön Övre Nejern. Här når leden sin västligaste punkt, på gränsen till Hultsfreds kommun.

I stugan finns cirka 10 liggplatser (sängar och skumgummimadrasser). Vedspisar, viss köksutrustning, sommarvattenledning vid knuten. Elström. Buss en gång om dagen både till Hultsfred och Oskarshamn, dock ej söndagar. Torrklosett på baksidan av ladugården.

Etapp 3, cirka 21 km. Lönhult – Krokstorp

Leden går ett stycke på landsvägen Kristdala–Hultsfred, viker sedan av och går över bron över utloppet från Nejern. Efter 2 km ligger byn Skinshult med anor från 1500-talet. Efter 7 km det vackra odlingslandskapet vid byn Sjöändemåla. Efter 11 km når vi den stora och vackra sjön Tvingen med fina badmöjligheter. 15 km från Lönhult finner vi resterna av Karlsfors gamla kvarn, där det förr även fanns såg, lumppappersbruk och benstamp. Efter 17 km sjön Storyttern, även den med fina badmöjligheter. Vid sjöns östra ände flera gamla husgrunder efter en gammal hantverkarby. Etappmålet är JUF-stugan, vackert belägen vid Krokstorpssjöns östra strand.

I stugan finns el, elplatta, enklare köksutrustning och ett antal madrasser. Vatten i brunn på gården, om brunnen sinar får man ta vatten i sjön (måste kokas). Kommunalt bad i Krokstorpssjön. Bussförbindelse med Oskarshamn och västervik dagligen, dock ej söndagar. Stugan är låst, nyckeln i lådan vid det stora vita huset uppe i backen.

Etapp 4, cirka 17,5 km. Krokstorp – Mörtfors.

Efter 3 km passeras kvarndammen till Skälhults gamla kvarn. Efter 7 km kommer vandraren till Ölvedals by. Här fanns tidigare affär, kvarn, såg mm. Leden följer härifrån under flera kilometer Marströmmens sportfiskevatten (fiskekort erfordras). Efter cirka 16 km följer leden en hög bergskam med branta stup ner mot sjön Lilla Ramm, med vacker utsikt över byn Ramnebo.

Etappmålet är Mörtfors samhälle med telefon, samt sommartid även frukostservering samt kaffe och våfflor i Pensionatet. Kommunal badplats. Övernattning i gamla badhuset, två våningar. Nedre plan innehåller kök med elspis, matrum, samlingsrum och tvättrum. Övervåning med 5 sovrum. Toalett på baksidan av huset. Buss vardagar till Oskarshamn och Västervik. Dessutom buss alla dagar från E66, snabbuss Norrköping–Oskarshamn–Kalmar.
Information om Mörtfors »»   

Etapp 5, cirka 18,5 km. Mörtfors – Stjärneberg

Leden följer här till en början den vackra Marströmmen upp till E66. Efer 10 km når leden för första gången Östersjön vid den vackra Hålviken.

Hålviken var en gång utskeppningshamn för sten, rester av den gamla stenkajen finns ännu kvar. Här passar det fint med ett dopp under varma sommardagar!

Leden når här sin nordligaste punkt. Från Hålvik följer leden ungefär en kilometer den gamla järnvägsbanken till stenbrotten i Kallsebo. Slätpolerade berghällar vittnar här om istiden för 10 00 år sedan. Efter cirka 15 km en stor skeppssättning och gravrösen direkt på hälleberget vid Snäckedal. Gravfältet består av inte mindre än 37 fornlämningar.

Strax bortom gården Arvidsmåla ett stort och märkligt berg, som i folkmun kallas Trollklinten. Så småningom korsas vägen mot Adriansnäs och genom skogen skymtar gården Elmekärr. Sedan är det inte långt till etappmålet Stjärneberg.

I stugan finns el, elplatta, övernattning i ett rum och hus på gården. Vatten finns i källa cirka 75 m bort, följ anvisning. Vedbod och toalett på gården.

Etapp 6, cirka 18,5 km. Stjärneberg – Lilla Laxemar

Från Stjärneberg följer leden först en vacker bergrygg för att så småningom nå den intressanta Tjustgölen. Området vid gölen är mycket växt- och fågelrikt. Här finns även fina badmöjligheter. Strax innan gården Djurvadsnäs finns flera gravrösen. Efer 5 km byn Bussvik, som tidigare var stor utskeppningshamn för sten. I början av 1940-talet skeppades härifrån till Tyskland stora mängder huggen sten, som var avsedd för Hitlers segermonument.

Efter ytterligare 5 km når vi Granholmsfjärden vid gården Bjurhidet. Härifrån gör leden en sväng runt vikens inre del för att så småningom passera Kärsviks lilla by. Även här fanns en gång affär och lastbrygga för skutorna, som här lastade virke. Leden gör sedan en sväng in i skogen för att sedan åter komma ut vid stranden av fjärden. Här finns slätspolade solhällar och fina möjligheter till bad. Vacker utsikt över fjärden. Leden viker sedan söderut, passerar några sommarstugor och kommer så småningom fram till Ekerums by och strax därefter till etappmålet Lilla Laxemar.

I stugan finns cirka 10 sovplatser, el, elplatta, vedspisar och enklare köksutrustning. Vatten i sommarvattenledning på gården – glöm inte att spola ur ledningen en stund innan du dricker – vintertid i mjölkrummet i ladugården. Vedbod och torrklosett i uthus på gården. Buss vardagar.

Etapp 7, cirka 20 km. Lilla Laxemar – Hedvigsberg (Hällveberg)

Första delen från Lilla Laxemar går leden genom gamla hagmarker och passerar en av de stora kraftledningarna från Simpevarp. Förbi Ströms by, över kustvägen ner mot Gammel-Näs. På flera ställen gravrösen som vittnar om urgamla bosättningar i bygden. Strax innan Gammel-Näs skär en djup vik in i landskapet, Stålglo, där möjligheter till bad finns. Vidare förbi Ny-Näs och Södra Uvö mot Uthammars by. Strax vid byn ligger fortfarande stora högar skrotsten från den tid då här bedrevs stenbrytning. Leden går sedan norr om gården Hägnad och passerar än en gång kustvägen för att därefter leta sig up på bergbranten vid Bredviken. Utsikten härifrån över skärgården och ut mot Blå Jungfrun är vid dagar med klart väder betagande. Alldeles nedanför berget ligger Bredvikens kommunala bad- och campingplats med fina badmöjligheter.

Leden går efter Bredviksberget norr om Figeholms samhälle och viker sedan av söderut och korsar vägen mellan Figeholm och Fårbo. Skulle Du vilja gå in i Figeholm för att handla, så följer Du bara vägen från Bredviksberget in till Figeholm. Sedan kan Du gå stora landsvägen västerut tills Du träffar på markeringarna igen efter cirka 1 km.

Från landsvägen går leden i SV riktning och passerar efter ett par kilometer Sippetorps gård och strax därefter är Du framme vid E66 någon kilometer söder om Fårbo samhälle. Från Fårbo går flera dagliga bussturer till och från Oskarshamn.

Leden korsar E66 och efter en stund kommer man fram till Fårbosjön med fina badstränder. När så bron över Virån söder om Fårbosjön passerats är det inte långt till övernattningsstugan, som på kartan fått namnet Hällveberg men egentligen heter Hedvigsberg.

I stugan finns cirka 10 sovplatser, vedspisar och enkel köksutrustning. Brunn på gården. El saknas, ta med ficklampa! Bilväg saknas, varför eventuell hämtning måste ske via E66.

Etapp 8, cirka 18 km. Hedvigsberg – Lilla Hycklinge

Från Hedvigsberg (Hällveberg) går leden genom skogen åter ner mot Virån, som passeras över en ny bro och följer sedan åstranden söderut. Efter att ha njutit av utsikten från Åmötsberget är det snart dags att åter korsa Virån på den tredje bron och därefter är vi framme vid kulturreservatet Stensjö by, som ägs av Vitterhetsakademien. Vid parkeringsplatsen strax söder om byn finns uppsatt en intressant informationstavla, som berättar om byns historia. Här finns även toalett. Mitt i byn viker leden av. Uppe på en höjd kan Du blicka ut över den trolska Långsjön, en liten skogssjö med rikt inslag av vita näckrosor.
Leden följer nu ömsom små traktorvägar och smala skogsstigar för att så småningom nå vägen mot Skrikebo, som den följer ungefär 2 km. Vid fd torpstället Björkelund utbreder sig ett härligt hagmarksområde. Vandraren är nu inne på Hycklinge bys ägor och går genom dessa en dryg halvmil.

Vid lilla Nybo göl finns etappens sista badmöjlighet. Stränderna är dock branta och gölen mycket djup, varför försiktighet är av nöden!

Sista delen av etappen går genom tallskogen mot Hycklinge by för att därifrån följa vägen till parkeringsplatsen vid Lilla Hycklinge och därmed är cirkeln sluten. Övernattningsstuga, litet rött hus strax bredvid stor gul byggnad. Vedspis och vatten finns.

Vissa smärre ändringar och justeringar av leden kan fortlöpande komma att göras, varför en del detaljer kan komma att skilja  från ovanstående beskrivning. Orsaken härtill är t ex kalavverkningar, vägbyggen o dyl.

Allemansrätten

Allemansrätten innebär att vi får ströva fritt omkring i skog och mark, att vi får plocka bär och svamp utan att fråga någon om lov. Samma möjlighet har man i Norge och Finland men knappast någon annan stans i hela världen.

Allemansrätten är en gammal sedvänja, som vi haft i hundratals år. Ordet "allemansrätt" står inte i lagboken. Däremot står det i lagen vad vi inte får göra. Det gäller alltså att hålla reda på vad vi får och vad vi inte får göra. Du vill väl ha kvar allemansrätten?

Tomtmark

Man får inte vara på någon annans tomt utan lov. Den som bor där har nämligen laglig rätt att få vara ifred. Tomten är området närmast bostadshus och uthus. Tomten behöver inte alls vara inhägnad.

Åker

Man får inte gå på mark som kan ta skada. Därför är det förbjudet att ta genvägar över åkrar med växande gröda eller områden med nyplanterad skog.

Grindar

Man måste stänga grindar efter sig, annars kan tamdjuren komma ut på vägarna och ställa till svåra trafikolyckor eller gå ut i sädesåkrarna, trampa ner grödan och äta sig fördärvade.

Inhägnader

Man har rätt att passera stängsel bara man inte river ner och förstör – och om man inte kommer in på tomt förstås.

Tält

Ett dygn kan man få tälta på annans mark utan lov. Men man måste se till att inte tälta på mark som kan ta skada. Självklart ska man se till att man inte stör markägaren. Har man möjlighet frågar man givetvis markägaren om man får lov, även om man bara tänker tälta under ett dygn.

Träd och buskar

Det är enligt lag förbjudet att utan lov bryta kvistar och grenar av växande träd och buskar. En tallplanta, som man brutit toppen av kan aldrig bli ett bra träd.

Blomplockning

Blommor får man plocka – men man ska förstås inte plocka i onödan, gräv inte upp dem med rötterna. Passa på så att Du inte får med några fridlysta växter i buketten!

Fiske

Fiskeförbud råder i alla sjöar med undantag av Marstömmens sportfiskevatten vid Ölvedal. Information om fiskekort ges på tel 0491-881 88.

Upp!

Ostkustleden byggs till största delen ideellt av Döderhults Naturskyddsförening med visst ekonomiskt stöd av Fritidsnämnden i Oskarshamn.

LEDEN ÄR GJORD FÖR DIG! Leden och stugorna är öppna året runt, även vintertid för skidföre.

På grund av stigande kostnader för övernattningsstugorna är vi nödsakade att ta ut en övernattningsavgift på 20:– kr per natt och person. Inbetalningskort finns i stugorna.

Om Du vill kan du lämna ett extra bidrag till driften och underhållet av leden till Ostkustledens PlusGirokonto 7 32 75-0. Ange gärna på talongen om Du har några önskemål, vad Ditt bidrag skall användas till, exempelvis liggutrustning, köksutrustning.

Lämna stugorna i det skick Du själv vill finna dem i. Städutrustning finns i varje stuga. Se gärna till att det finns lite huggen ved till nästa vandrare, som kanske kommer sent på kvällen till stugan.

Visa hänsyn till den natur Du vandrar i och till dem som bor längs leden. Glöm inte att det är Du som är gäst.

Väl mött i smålandsskogarna.

   Döderhults Naturskyddsförening.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Döderhults Naturskyddsförening
Tel 0491-177 06

Oskarshamns Turistbyrå
Tel 0491-881 88

En utförligare bekrivning och kartor finns i "OSTKUSTLEDEN – en vandringsguide".
Den kan köpas eller rekvireras från Turistbyrån eller Döderhults Naturskyddsförening och kostar 75:– kr.

 


Döderhultarn

En hyllning till Oskarshamns störste bildskapare från:

Albert Engström

Bror Hjort

Hasse Z

Kar de Mumma

Gunnar Ljungmarker

I omgivningarna

Blå Jungfrun

Ostkustleden

Stensjö By

Gästsidor

EFPP

Siv Boalt Boëthius

Tomas Böhm

Elisabeth Cleve

Clarence Crafoord

Marta Cullberg

   Weston

Suzanne Kaplan

Gunnel Saxon C.

Sven Sjöqvist

Andra(s) sidor

Paul Benér

Kajsa Brundin
Barn- och ungdoms-
    psykoanalytikerna

Susanne Carolusson

Evelien    EXIS

FAMÖS   ffst

Görel Fred

Tommy Gullberg

Hypnosföreningen

ILTP lacaniansk

Lille Hans

Malmö Psykologbyrå

Mellanrummet

Otterhällans Institut

Dan Anders Palmquist

POMS

PsykologCentrum

Psykoterapicentrum

PsykoterapiMässan

PsykoterapiStiftelsen

Psykoterapisällskapet

Samrådsforum

Familjeterapi, sfft

Spädbarnsmottagningen

Sv psykoanalytiska
    föreningen

Symboldrama

Tapper ab

Terapiforskning

UngaVuxna-dagarna

Verdandi

HEM  UPP  |      |  © enigma 2018-12-18  |  Infoo  |