Några hemsidor som jag satt ihop    

 
I omgivningen

"Jag kom underfund med att mina gubbar inte gjorde sig om jag
inte skar dem grovt. Ett ansikte får inte vara bokmärkessött
… om det skall ha karaktär. Och den grova ytan blir mer levande",
deklarerade han. En porträtterad skulle i hans skulptur vara
"mer lik sig än i verkligheten".

En hyllning till Döderhultarn, Axel Petersson
 

När jag flyttade till Oskarshamn gjorde jag några sidor för att
skildra en kulturhistoriskt intressant och naturskön bygd.

Läs mer om:
Blå Jungfrun
Stensjö by
Ostkustleden
 

Psykoterapiföreningar

Eftersom jag är legitimerad psykoterapeut och psykoterapihandledare har jag kontakt med några föreningar som tar tillvara våra intressen, och jag har också gjort logos och hemsidor åt några av dessa:

Psykoterapistiftelsen verkar för spridning av psykoterapi,
    och arrangerar

PsykoterapiMässan vartannat år.

Samrådsforum är en samverkansorganisation för de institutioner
    som har examensrätt för psykoterapilegitimation.

Psykoterapicentrum är föreningen för psykodynamiskt orienterade psykoterapeuter
    (tidigare RPC).

Tidskriften Psykoterapi är Psykoterapicentrums medlemsorgan

Mellanrummet – Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi

EFPP är en Europeisk övergripande organisation för nationella nätverk och organisationer med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning inom den offentliga sektorn. Federationen har både en internationell och en svensk hemsida

Existentiella terapeuter i samverkan – EXIS

Svenska föreningen för familjeterapi – SFFT

Föreningen för familje- och systemisk terapi i Stockholm – FFST

Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige – FAMÖS

Svenska föreningen för klinisk hypnos – SFKH

Svenska föreningen för Symboldrama

ILTP –Institutet för lacaniansk teori och praktik

Insamlingsstiftelsen Lille Hans

POMS – Habiliteringspsykologernas yrkesförening

UngaVuxna-dagarna

 

Psykoterapeuter och författare

Marta Cullberg Weston       Siv Boalt Boëthius

Clarence Crafoord              Gunnel Saxon

Suzanne Kaplan                 Tomas Böhm

Elisabeth Cleve

 

Åt vänner och bekanta

Susanna Carolusson

Sven Sjöqvist

Paul Benér

Kajsa Brundin

Tommy Gullberg

Dan Anders Palmquist

Tapper ab

Otterhällans Institut

Föreningen Verdandi

 

...och min egna sida

   

 

 


 

  Foto: Copyright Joacim Andersson, Oskarshamn. Instagram: @joacimander. Facebook: joacim.andersson.77.

 

Magnus Bjurhammar, Mölstadsvägen 1, 383 38 Mönsterås. magnus@bjurhammar.se. 070-601 05 00.