Välkommen till Gunnel Saxon Crafoord.
Jag är specialistläkare i psykiatri med bakgrund som sjuksköterska och vårdlärare. Jag har kompletterat min utbildning med fil. kand. i pedagogik, psykologi och sociologi samt har tio års erfarenhet som byrådirektör vid tidigare Skolöverstyrelsen där min uppgift varit att utveckla pedagogiska program för olika yrkeskategorier inom dåvarande AMS.

Ny bok 2013

Guldbröllop – En bok om livslånga relationer

av Gunnel Saxon Crafoord, Clarence Crafoord

Vad är det som gör att ett par som i ungdomen finner varandra lyckas leva tillsammans i femtio år? Clarence och Gunnel Crafoord började lägga märke till bröllopsfoton från 1960-talet som infördes i tidningen under rubriken Guldbröllop och de funderade över vilka liv dessa människor hade levt tillsammans. Vilka var de? Vad hade de upplevt? Vilka svårigheter hade de mött? Vilka var de viktigaste faktorerna för ett långt liv tillsammans?

Läs mer om boken »»

En bärande relation

Praktisk psykiatri inom kommunens verksamheter för stöd, service och sysselsättning.
Andra reviderade utgåvan.

En bärande relation är en bok i praktisk psykiatri riktad mot personal inom kommunala verksamheter som i sitt arbete möter människor med psykiska problem.

Praktisk psykiatri

Med utgångspunkt i min bok En bärande relation har jag för kommunens personalgrupper av olika kategorier byggt upp en fortbildning.

Förutom fakta kring de vanligaste funktionsstörningarna och deras behandlingsformer fokuseras på förhållningssätt och bemötande och stor vikt läggs vid hanterande av praktiska vardagssituationer.

Lokala vårdprogram

Jag har fungerat som ledare och samordnare för implementering av vårdprogram för depressionsjukdomar i flera öppenvårdsteam inom Stockholms läns landsting.

Jag är beredd att åta mig liknande ledningsuppgifter också på andra platser i landet, där intresse finns.

Copyright © Gunnel Saxon Crafoord 2013-08-18 mbjweb