START | VETENSKAPLIGT | BÖCKER | KONTAKTA | LÄNKAR

Välkommen till Siv Boalt Boëthius hemsida!

Siv Boalt Boëthius är professor em. vid Stockholms universitets pedagogiska institution, leg. psykolog, psykoanalytiker och tidigare verksamhetschef och rektor för Ericastiftelsen.

Jag började som bitr. psykolog på Barnbyn Skå, en behandlingsinstitution för barn och familjer och fick min kliniska utbildning först vid Ericastiftelsen och senare som psykoanalytiker. Efter min lic.avhandling på psykologiska institutionen om gruppterapi bytte jag inriktning mot forskning och undervisning med fokus på arbets- och organisationsutveckling.

Min verksamhet omfattar konsultation, handledning och forskning. Jag arbetar för närvarande med enskilda personer och med grupper och organisationer inom privat och offentlig sektor samt med ideell verksamhet. Min forskning är inriktad på ledarskap och sociala skeenden i grupper och organisationer och på grupphandledning.

Arbetsplatser har varit Barnbyn Skå, Ericastiftelsen och Långbro sjukhus, som lektor vid Psykologiska institutionen, verksamhetschef för Ericastiftelsen och professor em. vid Pedagogiska institutionen och Psykologiska institutionen Stockholms universitet.

Åren 2002–2003 var jag gästprofessor vid psykologiska institutionen vid Köpenhamns universitet. Under tiden 2003–2007 var jag ordförande för European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), en paraplyorganisation som bygger på nationellt medlemskap för 26 länder i Europa med drygt 15 000 medlemmar.

Jag är stiftelseråd (tidigare ordförande och vice ordförande) i AGSLO (Arbetsgruppen för Studium av Ledarskap och Organisation), medlem i Svenska Psykoanalytiska Föreningen (Spaf) och IPA (International Psychoanalytic Association). Är medlem i Spafs etiska råd, ledamot i en av IPAs kommittéer, Institutional Issues Committee (IIC), medlem i OPUS (an Organization for Promoting Understanding of Society) och ISPSO (International Society for the Psychoanalytic Studies of Organizations). Jag var huvudansvarig för ISPSOs Annual Meeting, som ägde rum i Stockholm i juni 2007. Jag ingår i den internationella redaktionskommittén för Organisational and Social Dynamics och för Journal of Child Psychotherapy. Jag tilldelades Stora Psykologpriset 2013.

Under åren 2010–2014 anordnade jag tillsammans med professor Gunnela Westlander en tvåårig utbildning i organisationspsykologi på avancerad nivå vid Stockholms universitets psykologiska institution. Kursen omfattade 45hp och var öppen för sökande som arbetade som chefer eller konsulter och som hade en grundläggande akademisk examen. Den omfattade sex delkurser med inriktning på styrsystem och organisationsprocesser, ledarskap, rollen som konsult, förändringsarbete, den inre dynamiken i organisationer, arbete och hälsa samt metodkunskap.

 

Instant message form Contact information E-mail to Siv Boalt Boëthius This page in English!

  

SIV BOALT BOËTHIUS

 

 Webbmaster