Välkommen till min psykologmottagning

OBSERVERA! Jag tar inte längre emot nya patienter.

Utbildning och erfarenhet

Välkommen till Magnus Bjurhammar, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad handledare.

Jag har arbetat som psykolog i tjugoåtta år vid den psykiatriska mottagningen i Oskarshamn, sedan 1988 även som psykoterapeut. 2005 var jag klar med min behörighet som handledare.

Sedan hösten 2011 arbetar jag som primärvårdspsykolog på hälsocentraler i Oskarshamn, Mönsterås och Blomstermåla.

Bland mina uppdragsgivare finns även flera försäkringsbolag, som i olika form erbjuder försäkringar med krishjälp. Försäkrade personer eller företag med avtal kan hänvisas till min mottagning främst för hjälp i akuta situationer.

Under lång tid har jag arbetat med flykting- och asylfrågor, främst med direkta patientkontakter vid Invandrarverkets (nu Migrationsverkets) asylmottagningar.

Vid sidan om övrig verksamhet har jag även en privatmottagning i centrala Oskarshamn

 

Privatmottagningen

OBSERVERA! Jag tar inte längre emot nya patienter.


Du rekommenderas i första hand ta kontakt med din hälsocentral, som ska ha tillgång till psykolog. De kan även hänvisa vidare till lämplig vårdgivare.

Jag arbetar mest med psykoterapi på psykodynamisk grund, men även mycket med krisbearbetning, stress och utbrändhet, personliga kriser och konflikter. Jag arbetar då med olika psykologiska behandlingsformer, anpassade för respektive problem. Det är alltid viktigt att hitta en personlig överenskommelse om syn på problemen och lämplig behandling!

 

 

Medlemskap i yrkesföreningar

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund, som är psykologernas fack- och yrkesförening.

Jag är även medlem i Psykologföretagarna som organiserar privat verksamma psykologer tillsammans med Privatpraktiserande Psykologer inom Psykologförbundet PPP.


 

Som legitimerad psykoterapeut är jag ansluten till Psykoterapicentrum (tidigare RPC), som är legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund. Jag är medlem i Psykoterapicentrums informationsutskott.
 

Jag har dessutom mycket kontakter med olika föreningar och intressegrupper genom att jag gör hemsidor. Det är en bra källa till information och en möjlighet att delta i många mässor, konferenser och föreläsningar. Se sidan om hemsidor för mer information.

 

 


 

Magnus Bjurhammar, Mölstadsvägen 1, 383 38 Mönsterås. magnus@bjurhammar.se. 070-601 05 00.

Foto: Copyright Joacim Andersson, Oskarshamn. Instagram: @joacimander.