foto: Gunnar Englund /NoK

| hem | kontakt |


| som läkare | som psykiater | som psykoanalytiker | som psykoanalytisk författare |
| som författare och debattör | som översättare av Freud | som redaktör för Divan |

 
     
   

Läkare

Utbildad vid Karolinska Institutet 1955–1963, året för legitimation.

Under utbildningen vikarierat som internmedicinare, kirurg och allmänläkare. Fördjupat intresse för psykiska aspekter av sjukdom. Utbildning till specialist i allmän psykiatri vid St Görans psykiatriska klinik mm under åren 1963–1968. Specialistkompetens i vuxenpsykiatri sedan 1968.

Foto av Susanne Ewert från En bok om borderline från 1986

 
 

 

 

Copyright © 2011-01-09 Crafoord-Ord mbjweb