foto: Gunnar Englund /NoK

| hem | kontakt |


| som läkare | som psykiater | som psykoanalytiker | som psykoanalytisk författare |
| som författare och debattör | som översättare av Freud | som redaktör för Divan |

 
     
   

Författaren och debattören

Publicerat ett hundratal artiklar i skilda psykiatriska och psykologisk ämnen och deltagit i debatter, medverkat i radio och dagspress.

Hållit föredrag i litterära sällskap, i konstsammanhang och litterära sammanhang.

Ett antal essäer och lättare kåserier finns för nedladdning. [LÄNK ARTIKLAR]

www.yle.fi   www.yle.fi

 

 
     

Copyright © 2011-01-09 Crafoord-Ord mbjweb