foto: Gunnar Englund /NoK

| hem | kontakt |


| som läkare | som psykiater | som psykoanalytiker | som psykoanalytisk författare |
| som författare och debattör | som översättare av Freud | som redaktör för Divan |

 
     
   

Psykoanalytikern

Utbildad vid Svenska Psykoanalytiska Institutet (IPA) 1964–1970.

Bedrivit freudiansk psykoanalys inom ramen för annat arbete 1970–1979 och som praktik på deltid 1984–1997 och på heltid 1997–2006.

Utbildningsanalytiker sedan 1994. Fördjupade studier i Winnicotts och Melanie Kleins teorier.

 
 

 

 

Copyright © 2011-01-09 Crafoord-Ord mbjweb