foto: Gunnar Englund /NoK

| hem | kontakt |


| som läkare | som psykiater | som psykoanalytiker | som psykoanalytisk författare |
| som författare och debattör | som översättare av Freud | som redaktör för Divan |

 
     
 

 
 

 

     Divan nr 3-4 2010
     Tema: Glädje

     Innehåller bl a artikeln:

     Diwanism
     av Clarence Crafoord


Divan är en tidskrift för psykoanalys och kultur som ges ut av Psykoanalytiskt Forum, en politiskt och religiöst obunden ideell förening.

I redaktionen ingår Cecilia Annell, Clarence Crafoord, Agnes Mesterton,  Barbro Sigfridsson, Susanne Skog, John Swedenmark, Bengt Warren, Nina Weibull och Maria Yassa.

Divan kommer ut med fyra nummer (alternativt två dubbelnummer) per år och det går bra att prenumerera på tidskriften. Besök Divans hemsida för mer information!

 
     

Copyright © 2011-01-09 Crafoord-Ord mbjweb