foto: Gunnar Englund /NoK

| hem | kontakt |


| som läkare | som psykiater | som psykoanalytiker | som psykoanalytisk författare |
| som författare och debattör | som översättare av Freud | som redaktör för Divan |

 
     
 


Volym X
Utkom 2008


Volym XI
Utkom 2007


Volym XII
Utkommer 2011

Översättning av Freuds samlade skrifter

Freudredaktionen sommaren 2006

24 juli 2006 firade centralredaktionen att samtliga Freudtexter nu var översatta och genomgångna. Ett jättearbete var därmed fullbordat.
 

Från vänster Bengt Warren, Lars Sjögren och Clarence Crafoord.

Natur & Kultur påbörjade 1996 en utgivning av Sigmund Freuds Samlade skrifter under ledning av Clarence Crafoord, Lars Sjögren* och Bengt Warren. För första gången på svenska publicerades fullständiga utgåvor av Freuds Föreläsningar och Drömtydning, två klassiker som tidigare endast funnits att tillgå i stympat skick.

Lejonparten av texterna är helt nyöversatta, och många presenteras för första gången på svenska överhuvudtaget. En särskild nomenklaturgrupp har genomfört en enhetlig terminologi i hela verket. Varje band är försett med register, redaktionella noter och en fyllig inledning.

Utgåvan är auktoriserad av de tre svenska föreningarna Svenska Psykoanalytiska Föreningen (grundad 1934), Svenska Föreningen för Holistisk Psykoanalys och Psykoterapi (grundad 1968) och Psykoanalytiskt Forum (grundad 1989 för utgivningen av tidskriften Divan och Divanserien).

Utgåvans tolv band har redigerats av "volymansvariga" för varje band. Dessa svarar för fackgranskning av texter, inledning och kommentarer till sina respektive band.

*Lars Sjögren 1934–2007

Läs mer på 

 
 

 

 

Copyright © 2011-01-09 Crafoord-Ord mbjweb