Böcker & publikationer


Kaplan, S. (2013) Child Survivors of the 1994 Rwandan Genocide and Trauma-Related Affect. Journal of Social Issues, Vol. 69, No. 1, 2013, pp. 92-110

Kaplan, S. (2011) Child survivors and their Emotions PastForward Spring 2011 USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education.

PastForward Spring 2011

Böhm, Tomas; Kaplan, Suzanne (2011) REVENGE On the Dynamics of a Frightening Urge and its Taming.
Foreword by Vamik Volkan. Karnak Books.

Presentation av REVENGE

Kaplan, Suzanne (2010) Wenn Kinder Völkermord überleben
Über extreme Traumatisierung und Affektregulierung.
Psychosozial-Verlag. (Andra omarbetade upplagan)

Kaplan, S. & Laub, D. (2009) Affect Regulation in Extreme Traumatization – Fragmented Narratives of Survivors Hospitalized in Psychiatric Institutions. Scandinavian Psychoanalytic Review 33(2), 2009

Böhm, Tomas; Kaplan, Suzanne (2009) Hämnd eller upprättelse.  Natur & Kultur. (Andra omarbetade upplagan)

Yrsa Stenius om Hämndboken

Böhm, Tomas; Kaplan, Suzanne (2009) Rache. Zur Psychodynamik einer unheimlichen Lust und ihrer Zähmung. Psychosozial-Verlag

Kaplan, Suzanne (2008) Children in Genocide: Extreme traumatization and affect regulation. IPA Publication

Presentation av Children in Genocide

Recension av Children in Genocide

Böhm, Tomas och Kaplan, Suzanne (2006) Hämnd – och att avstå från att ge igen. Natur & Kultur.

Matthis, Iréne, Kaplan, Suzane och Varvin, Sverre (2006) Trauma i vår tid, Svenska Psykoanalytiska föreningens skriftserie nr 9.

Kaplan, Suzanne (2006) Children in genocide – extreme traumatization and the 'affect propeller', Int J Psychoanal Vol 87 Part 3.

Kaplan, S. (2005). Children in Africa with experiences of massive trauma – a research review. Stockholm: Sida Department for research cooperation.

Kaplan, Suzanne (2000) Child survivors and childbearing: Memories from the Holocaust invading the present. Scandinavian Psychoanalytic Review, 23:2 p. 249–282.

Kaplan, Suzanne (2002) Child survivors in the Holocaust – affects and memory images in trauma and generational linking. Avhandling vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Kaplan, Suzanne (2002) Two boys – one event. How memories are recalled in interviews about massive trauma. Scandinavian Psychoanalytic Review, 25:2 p. 108–116 .

Kaplan, Suzanne (2003) Barn under Förintelsen – då och nu: Affekter och minnesbilder efter extrem traumatisering. Natur och Kultur, Stockholm.

Kaplan, Suzanne, Eckstein,  (2003) Kinderchirurg Dr. Alfred Jahn und die Waisenkinder von Kigali. Iatros Verlag, Nierstein.

Kaplan, Suzanne (2004) Kindheit im Schatten von Völkermord – massives seelisches Trauma in der Kindheit und seine Folgen. Iatros Verlag, Nierstein.

 

 

  Hem       Tillbaka       Upp       Senast uppdaterad 2018-12-18         Webmaster