Hämnd eller UPPRÄTTELSE

Andra kompletterade och omarbetade upplagan

Utkom 2009-09-14

Tomas Böhm och Suzanne Kaplan

[Revenge – and refraining from retaliation]

Hämnden är en så självklar del av vår vardag att vi inte tycks märka den – som luften vi andas. Den finns som en onämnbar skugga i vardagslivets relationer, inom grupper och även i större politiska sammanhang. Den finns beskriven i religion och historia, gestaltad i film och litteratur och följer oss överallt i vår egen destruktiva potential. När vi talar om avund, kränkthet och raseri tycker vi oss se hämnden som förståelig och ibland till och med legitim. Kan hämnd vara positiv? Och var går gränsen mellan att hämnas och att bli förövare?

 I den här boken, som grundas på studier om hämnden, beskriver vi den som en primitiv, vanlig och nedbrytande kraft som finns inom individen, gruppen och i alla samhällen. Hämndspiralen, den upptrappade hämnden, finns på alla nivåer, även om vi kallar den vid andra namn som "att ge igen", "göra upp" eller "vedergällning". Vi människor väljer mellan respekt eller förnedring gentemot medmänniskor, även om vi inte vill låtsas om det. Vi kan välja mellan att stanna vid hämndfantasier eller att gå till handling!

Hämnden smyger sig in i våra parrelationer, liksom i den förnedring som finns i mäns våld mot kvinnor och andra hatbrott, såsom hos förövare vid folkmord. I ett avsnitt om folkmordet i Rwanda gör vi ett försök att förstå dynamiken hos dess förövare. Men samtidigt kan vi se kusliga paralleller i mindre skala i vanlig vardaglig hämnd.

I hämndspiralen ser vi hur den traumatiserade hanterar sina känslor på olika sätt som i vissa fall kan leda till egna hämndaktioner och nya offer. De känslor som finns hos den som drabbats kan finnas kvar som en dissociation – en splittring i personligheten – eller tvärtom, kan leda till ett konstruktivt motstånd mot hämnd och våld. I en teoretisk modell, "affektpropellern", tydliggörs hanteringen av dessa destruktiva impulser.

Hämnden finns också i gränslandet mellan individen och samhället, där man med socialpsykologiska teorier kan fånga in annan dynamik. Kan man motstå hämnden och avstå från den? Vilka är motvikterna? Ett utrymme för eftertanke tycks avgöra möjligheterna för motstånd, acceptans och försoning på olika nivåer från individuellt till samhälleligt. Den professionella hjälpen för både förövare och offer kan vara betydelsefull för att stoppa en ond cirkel.

I boken Hämnd – och att avstå från att ge igen har vi på ett specifikt sätt lyft fram hämnden som psykologisk faktor, som grund för våldet och inte bara som en av flera faktorer bakom det. Vi ger fiktiva och verkliga exempel på skrämmande erfarenheter ur vardagen och samtiden. Vi presenterar teoretiska modeller och verktyg för att förstå och koppla samman upplevelser hos såväl förövare som offer, och som på sikt kan leda till ett ökat motstånd mot hämnd. Boken kan läsas av psykologiskt intresserade – både fackfolk och lekmän – liksom av lärare, elever på gymnasiet och inte minst av politiker och beslutsfattare.

Hämnd – och att avstå från att ge igen ges ut av bokförlaget Natur och Kultur hösten 2006 är skriven gemensamt av:

Suzanne Kaplan, som är psykolog, psykoanalytiker i privat praktik, fil.dr. i pedagogik och folkmordsforskare. Hon har tidigare givit ut boken Barn under Förintelsen – då och nu och föreläst liksom publicerat artiklar om överlevande efter Förintelsen och folkmordet i Rwanda.

Tomas Böhm, som är läkare, psykoanalytiker i privatpraktik och författare till artiklar om psykoanalys och fackböcker om kärleksrelationen, om främlingsfientlighet och om fundamentalism. Han har även skrivit romaner. Hans senast utkomna böcker är The Vienna Jazz Trio, Kärleksrelationen och Bortresta.

 

 

__________________________________________
Tidigare publicerad i MELLANRUMMET Nr 14

  Hem       Tillbaka       Upp       Senast uppdaterad 2018-12-18         Webmaster