Hem

Om EFPP

Svensk representatation

Internationella sidan

EFPP – europeiska federationen för psykoanalytisk psykoterapi inom den offentliga sektorn

 

Sverige representeras i EFPP av
 

Psykoterapicentrum

Status: Medlem

Sektion: Adult individual psychotherapy section

Delegater: Teci Hill och Karin Wedne


Södra Sveriges barn- och ungdomspsykoterapeutiska förening

Status: Medlem

Sektion: Child & adolescent individual psychotherapy section

Delegater: Ulrika Hult och May Nilsson


Svenska föreningen för gruppsykoterapi och grupputveckling

Status: Medlem

Sektion: Group psychotherapy section

Delegater: Pia Litzell Berg och Lena Wennlund

 

 

© 2023-03-03 mbjweb