Hem

Om EFPP

Svensk representatation

Internationella sidan

EFPP – europeiska federationen för psykoanalytisk psykoterapi inom den offentliga sektorn

 

EFPP med 30 ord

EFPP är en europeisk paraplyorganisation som kopplar samman nationella nätverk av vuxna, barn- och ungdomar, grupp- och par & familje psykoanalytiska psykoterapeuter och psykoanalytiska organisationer som delar målen för EFPP.

Historia

Europeiska federationen för psykoanalytisk psykoterapi (EFPP) skapades år 1999 när Europeiska unionen beviljade större rörlighet för individer mellan medlemsländerna. Den grundades av den brittiska psykoanalytiker/psykiatern Brian Martindale i samarbete med kollegor från Storbritannien och andra länder i Europa.

Den första ordföranden för EFPP var Brian Martindale (1991-1997). Bland de ledande medlemmarna var Serge Frisch, en psykoanalytiker och psykiater från Luxemburg, som tog över 1997-2003. Siv Boalt Boëthius, psykoanalytiker och psykolog från Sverige, valdes 2003 och tjänstgjorde i fyra år fram till 2007. Hon efterföljdes av Luc Moyson, en grundare av EFPP och klinisk psykolog från Belgien (2007-2011). Anne Marie Schloesser, psykoanalytiker och psykolog från Tyskland valdes till ordförande 2011.

Det främsta syftet med EFPP från början var att bidra avsevärt till välbefinnande och mental hälsa hos människor som bor i Europa och att underlätta kommunikationen mellan psykoanalytiska psykoterapeuter i olika delar av Europa. EFPP arbetar för att utöka tillgången till psykoanalytisk psykoterapi och dess tillämpningar i medlemsorganisationer i olika länder.

EFPP främjar ett europeiskt nätverk av psykoanalytiska psykoterapeuter genom aktiviteter som EFPP-konferenser och genom stöd av utbildningsprogram och forskning. EFPP-webbplatsen gör det möjligt för medlemmarna att dela med sig av information och kunskaper om psykoanalytisk praxis och forskning och EFPP-bokserien har publicerat en omfattande serie böcker och fortsätter att göra det under Anne-Marie Schloesser som övergripande redaktör. År 2011 infördes ett nytt inslag, nämligen invigningen av e-journalen EFPP Psychoanalytic Psychotherapy Review, redigerad av Gila Ofer.

Under EFPP:s första år var fokus främst på vilken typ av utbildning psykoanalytiska psykoterapeuter behövde för att fungera effektivt. Diskussion kring reglerna för utbildning i psykoanalytisk psykoterapi hade betydande politiska konsekvenser eftersom det gällde enskilda kliniker och utbildningsinstitut i många länder. Tack vare dessa diskussioner kunde flera organisationer utveckla sina egna utbildningsprogram. Det internationella nätverket som EFPP utgör var en viktig faktor och kommunikationen som ägde rum mellan kollegor vid EFPP-konferensen var och är fortfarande nödvändig för vidareutveckling.

EFPP-medlemskap, sektioner och styrelse

Medlemskap i EFPP är öppet för alla europeiska organisationer. Undantag kan göras för organisation utanför EU-gränserna om dess ansökan om medlemskap har godkänts av EFPP-styrelsen.

För närvarande är 30 länder i Europa representerade av sina organisationer som fullmäktige i EFPP. Dessutom finns associerade och observatörer. EFPP är en organisation av medlemsorganisationer. Psykoanalytiska psykoterapeuter hör till EFPP genom sin organisation som är medlem i EFPP. Varje medlemsorganisation med fullt medlemskap kan skicka upp till åtta delegater, två föreslagna av de fyra avdelningarna, till det tvååriga delegationsmötet. Delegaterna utses av sina medlemsorganisationer.

Medlemsorganisationerna i ett land utgör ett nationellt nätverk. Uppgiften med denna strikta organisation är att utnyttja synergier och samla styrkor när det kommer till förhandlingar med politiska strukturer i det givna landet. Representanter för det nationella nätverket som i sig representerar alla medlemsorganisationer kan sedan prata med en röst.

EFPP-struktur

EFPP består av fyra sektioner som arbetar med psykoanalytisk psykoterapi för Vuxna, Barn- och ungdomar, Grupper och Par- och familjepsykoterapi. Den yngsta av dem, Par- och familj, bildades vid toppmötet för delegationerna 2009.

Styrelsen består av två personer från varje sektion (avdelningsordförande och avdelningsrepresentant) samt ordförande. Enligt EFPP:s konstitution (ändrad 2017) väljs styrelseledamöterna av delegaterna i avdelningarna. Ordförande väljs direkt vid sammanträdet av alla delegater vid deras tvååriga möte. Styrelsens ledamöter, inklusive ordförande, väljs i fyra år och kan omväljas för en andra period på fyra år. Styrelsen har också hjälp av en administrativ sekreterare. Styrelsen kan välja medlemmar att delta i arbetet med speciella uppgifter.

Konstitution och mer information om delegerades roller återfinns på internationella hemsidan:

Konstitution

Delegerades roller

 

 

 

© 2019-06-15 mbjweb