PSYKOTERAPI

HANDLEDNING

PRESENTATION

KONTAKT

Handledning

I handledning ges en möjlighet att tala fritt och tillsammans med en kunnig utomstående (handledaren) reflektera kring sitt ärende/fall. Tillsammans går man igenom hela sammanhanget och ges en möjlighet att tänka kring vad som hänger samman med ärendet/fallet och vad som hänger ihop med psykoterapeutens/handläggarens/behandlarens eget fungerande. Det är oftast i eftertankens reflektion man kan förstå det som hänt mer på djupet.

Att arbeta med människor innebär också att ständigt arbeta med sig själv. Det verktyg man själv utgör måste vårdas och utvecklas. Därför är handledning i någon form nödvändig och för att man på bästa sätt kan utföra sin uppgift, utan att hamna på avvägar.

Handledning förebygger också överbelastning och är en självklarhet i arbetet att förbättra sin yrkeskompetens och sina personliga ”verktyg”. Ofta sker dessutom handledning i grupp, vilket gör att man också får tillgång till gruppens samlade kunskaper och erfarenhet.