PSYKOTERAPI

HANDLEDNING

PRESENTATION

KONTAKT

Psykoterapi

Psykoterapi är regelbundet återkommande och systematiserade samtal som pågår under kortare eller längre tid. Om det blir kortare eller längre tid beror på vilka problem du vill arbeta med. Syftet med samtalen är dels att förstå orsaken till dina problem och dels att arbeta mot de mål som du önskar.

Anledningar att söka psykoterapi kan vara många som t ex ångest, utbrändhet eller problem i relationer. Rör det sig om en krissituation är det viktigt att man snabbt får behandling i form av krissamtal. Man behöver då gå igenom det som inträffat och få stöd i att få tillbaka tilltron till livet. Viktiga mål vid krissamtal är att få tillbaka hoppet, återerövra en upplevelse av mening i tillvaron och en känsla av sammanhang.

Det vanliga är att vi träffas en gång för att diskutera vad du vill arbeta med. Denna första träff är också till för att vi gemensamt ska få ta ställning till om det känns möjligt att arbeta tillsammans.

Du kan ta kontakt med mig helt på eget initiativ. Enklast når du mig per telefon till mottagningen eller till min mobiltelefon.