Böcker av Tomas Böhm

Kärlek, gränser och andra möjligheter
Det Engelska Snittet
Hämnd
Bortresta
Kärleksrelationen
Efter förälskelsen
Om otrohet
Ska du säga!
Inte som vi
Att ha rätt
Fjällturen
Biggles tappar håret
Nödutgång
Adamsäpplen och huvudvärk
The Vienna Jazz Trio
 

På tyska har utkommit:
Wiener Jazz Trio
och Nicht wie wir
(Iatros)

 

 

  

Artiklar av Tomas Böhm

(1971) Två intervjuer med dr T.S. Szasz. 
Psykisk Hälsa, 12/ 1
(1972) Motsättningar inom psykiatrin. 
Läkartidningen, 69: 2027-2028
(1972) med Hogstedt, Rambro: Socialmedicin i klinisk praktik. Socialmedicinsk tidskrift 5:315
(1973) med Falk, Kihlbom: Socialpsykiatri i Amsterdam.
Psykisk Hälsa, 14/4
(1977) Om politiska värderingar i analyssituationen. 
Psykisk Hälsa, 18/4
(1978) med Kihlbom: Recension av Sex samtal om psykiatri av Haugsgjerd/Engelstad. Psykisk Hälsa, 19/3
(1978) Om motöverföring i gruppterapi. Psykisk Hälsa, 19/4
(1978) Psykoanalytiskt orienterad korttidspsykoterapi - James Mann och Peter Sifneos. 
Nordisk psykiatrisk tidskrift, 32/2
(1980) med Lorin: Psykiska reaktioner vid katastrofer. Katastrofmedicinska studier, FOA, 
Kamedo, Rapport nr XXXVIII
(1981) med Gustafsson, Lorin: Barn under krigs- och katastrofförhållanden. Katastrofmedicinska studier, FOA,
Kamedo, Rapport nr XLIII
(1982) Den psykologiska behandlingsfronten, ur 
Socialt Behandlingsarbete, SoS., Stockholm, 1982
(1985) Reserapporter om korttidsterapi i USA,
Psykisk Hälsa 3/85
(1985) Aktuellt om andragenerationsfenomenet,
med Suzanne Kaplan, Psykisk Hälsa 3/85
(1992) Turning points and change in psychoanalysis,
Int.J.Psycho-Anal., 73:675-684
(1996) On shame, countertransference and analytic style,
Scand.Psychoanal.Rev. 19, 132-149
(1999) The difficult freedom from a plan, 
Int.J.Psycho-Anal., vol.80, part 3
(2002) Reflections on psychoanalytic listening, 
Scand.Psa Rev., vol. 25, No 1
(2004) Frame breaks, countertransference and whose life history, Scand. Psa Review
(2004) Wilhelm Reich - fredlös psykoanalytiker och rastlös pionjär, Divan nr 1, 2004
(2005) Freuds resa till Amerika - Divan nr 1-2 2005
(2006) Psychoanalytic aspects on perpetrators in genocide - Rwanda as an example, Scandinavian Psychoanalytic Review, 29:22-32

  

  tillbaka