Tomas Böhm och Suzanne Kaplan
Hämnd eller upprättelse

Kompletterad och omarbetad utgåva.

Förlag: Natur och Kultur
ISBN: 9789127118836
Utkom: 2009

Videopresentation av boken

REVENGE     
- On the Dynamics of a Frightening Urge and its Taming

 

 

Hämnden är en så självklar del av vår vardag att vi inte tycks märka den – som luften vi andas. Den finns som en onämnbar skugga i vardagslivets relationer, inom grupper och även i större politiska sammanhang. Den finns beskriven i religion och historia, gestaltad i film och litteratur och följer oss överallt i vår egen destruktiva potential. När vi talar om avund, kränkthet och raseri tycker vi oss se hämnden som förståelig och ibland till och med legitim. Kan hämnd vara positiv? Och var går gränsen mellan att hämnas och att bli förövare?

I den här boken, som grundas på studier om hämnden, beskriver vi den som en primitiv, vanlig och nedbrytande kraft som finns inom individen, gruppen och i alla samhällen. Hämndspiralen, den upptrappade hämnden, finns på alla nivåer, även om vi kallar den vid andra namn som "att ge igen", "göra upp" eller "vedergällning". Vi människor väljer mellan respekt eller förnedring gentemot medmänniskor, även om vi inte vill låtsas om det. Vi kan välja mellan att stanna vid hämndfantasier eller att gå till handling!

(Första upplagan Hämnd – och att avstå från att ge igen utkom 2006)

  tillbaka