SANUS PER DIALOGUM

Välkommen till Magnus Bjurhammar, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare.

Jag har arbetat som psykolog i tjugoåtta år vid den psykiatriska mottagningen i Oskarshamn, de senaste tjugofem åren även som psykoterapeut. 2005 var jag klar med min behörighet som handledare.
Sedan hösten 2012 arbetar jag som primärvårdspsykolog på hälsocentraler i Oskarshamn/Mönsterås.

Bland mina uppdragsgivare finns även flera försäkringsbolag, som i olika form erbjuder försäkringar med krishjälp. Försäkrade personer eller företag med avtal kan hänvisas till min mottagning främst för hjälp i akuta situationer.

Under lång tid har jag arbetat med flykting- och asylfrågor, främst med direkta patientkontakter vid Invandrarverkets (nu Migrationsverkets) asylmottagningar.

Vid sidan om övrig verksamhet har jag även en privatmottagning i centrala Oskarshamn

 Fortsätt »