Implementering av lokala vårdprogram
inom främst psykiatrisk öppenvård

På basen av existerande regionala vårdprogram har inom vissa landsting genomförts implementering av lokala vårdprogram som utformas olika vid skilda lokala öppenvårdsmottagningar.

Detta arbete innebär att en arbetsgrupp bildas som efter inventering av aktuella arbetssätt och rutiner utformar ett lokalt vårdprogram. Målsättningen med arbetet ska vara att engagera hela mottagningens personal, vilket är en nödvändighet om det lokala vårdprogrammet ska bli bestående. Det konkreta resultatet blir ett dokument som ska kunna vara ett stöd i vårdarbetet och som leder till förenklat arbetssätt och bättre rutiner och som möjliggör kvalitetssäkring. Sådana vårdprogram har utformats för ångestsyndrom, personlighetsstörningar eller, vanligast, för depressionssjukdomar.

Processen med arbetet som pågår med diskussioner och utformning av förslag under 6–10 månader är dock en viktigare del av arbetet än själva dokumentet. Existerande kunskaper systematiseras och sätts in i det lokala sammanhanget. Behandlingsrutiner inventeras och samordnas. Dokumentet blir en viktig grund för teammedlemmarnas delaktighet och inte minst för introduktion för nya medarbetare.

Jag har fungerat som ledare och samordnare för implementering av vårdprogram för depressionsjukdomar i flera öppenvårdsteam inom Stockholms läns landsting. Jag är beredd att åta mig liknande ledningsuppgifter också på andra platser i landet, där intresse finns.

Kontakta mig gärna för mer information och bokning ›››

Copyright © Gunnel Saxon Crafoord 2007-07-26 mbjweb