Presentation

Jag är specialistläkare i psykiatri med bakgrund som sjuksköterska och vårdlärare. Jag har kompletterat min utbildning med fil kand i pedagogik, psykologi och sociologi samt har tio års erfarenhet som byrådirektör vid tidigare Skolöverstyrelsen där min uppgift varit att utveckla pedagogiska program för olika yrkeskategorier inom dåvarande AMS.

  

Copyright © Gunnel Saxon Crafoord 2007-08-25 mbjweb