Gunnel Saxon

En bärande relation

Praktisk psykiatri inom kommunens verksamheter för stöd, service och sysselsättning
Andra reviderade utgåvan

ISBN-13: 978-91-27-07869-7
Bandtyp: Häftad
Sidantal: 168
Utkom: 2000, Andra upplagan 2008

En bärande relation är en bok i praktisk psykiatri riktad mot personal inom kommunala verksamheter som i sitt arbete möter människor med psykiska problem.

I och med psykiatrireformen 1995 övertog kommunerna ansvaret för många personer som tidigare var patienter inom landstingens psykiatriska vård i olika former. De har nu vanligen eget boende eller lever i gruppboende eller i lägenhet med särskild service. Det är kommunens ansvar att ge den enskilde stöd och service för att klara boende, sysselsättning och för att bibehålla eller upprätta ett socialt nätverk.

De anställda inom hemtjänsten, på olika dagcenter eller sysselsättningsenheter möter nu en ny grupp människor. Detta medför behov av kunskap om nya förhållningssätt och om ett bra bemötande. En bärande relation är avsedd att användas i en sådan utbildning.

Boken ges nu ut i en omarbetad andra utgåva. Den har byggts ut med ett kapitel om de anhörigas situation och om vikten av en god kontakt i samarbetet personal – anhöriga.

Boken vänder sig till vårdbiträden, handledare och arbetsledare inom hemtjänsten, till personal på dagcenter och liknande verksamheter, till personliga assistenter samt till kommunala handläggare och kommunpolitiker. Den är även avsedd för gymnasieskolans omvårdnadsprogram.

Välavvägd vägledning i vardagspsykiatri   (Betyg 5 av 5)

Denna bok ger en lättläst introduktion av de psykiatriska patienterna och deras problem, inkännande beskrivna på ett sätt som är avpassat för den personal som inte är specialutbildad inom orådet men som sedan psykiatrireformen kommer att ha ökande arbetsuppgifter som berör detta klientel ute i kommunerna. Särskilt inom hemtjänst och annan kommunal verksamhet lämpar sig denna bok som orientering och stöd, också i det praktiska arbetet.

Texten är klar och redig och interfolieras med talrika praktiska exempel som kan ligga till grund för diskussioner på personalutbildning och liknande.

  

Copyright © Gunnel Saxon Crafoord 2008-11-28 mbjweb