Psykollegium AB har ombildas till förlag och ger ut boken:

 

 

PETER AHLQUIST

DET EGNA FALLET

En psykolog ser tillbaka på sin uppväxt

 

Blir man psykolog om man haft en ”normal” barndom?

 Något svar på den frågan ger inte psykologen och psykoterapeuten
 Peter Ahlquist i denna fängslande berättelse om några barnaår i Småland
och en uppväxt i efterkrigstidens Gävle.

Men författarens djupa insikt i barnets tidiga villkor väcker hos läsaren
många funderingar kring vad som menas med ett gott liv eller vad som utmärker
en bitvis plågsam men kanske ändå lycklig barndom.

Boken är dessutom ett hejdlöst muntert dokument över
livet i skolan och staden i ett Sverige som inte längre finns.

 

Bokfakta

Titel: Det egna fallet
Undertitel: En psykolog ser tillbaka på sin uppväxt
Författare: Peter Ahlquist
Förlag: Psykollegium AB
Husmansvägen 42
22738 LUND
e-post: psykollegium@gmail.com
bankgiro: 5381-9371

ISBN 978-91-7437-002-7
Pris vid direktköp
från förlaget: 180 Kr