Uppdaterad 2014-10-19 © ppbu/mbj

   

Välkomna till ppbu

föreningen för psykodynamisk psykoterapi för barn och ungdom

År 2013 beslutades vid årsmöte och extra årsmöte att öppna föreningen för fler medlemmar och vi vänder oss nu till yrkesverksamma eller studerande inom området psykodynamisk psykoterapi med inriktning på arbetet med barn, ungdomar och deras föräldrar.

Föreningen bildades 1996 och har ett 40-tal medlemmar som bland annat arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin, kommunal verksamhet och mödra- barnhälsovården eller som privatpraktiserande. Föreningen är en intresseförening för psykodynamisk psykoterapi med inriktning på arbetet med barn, ungdomar och deras föräldrar och vänder sig till yrkesverksamma och studerande inom området.

Målsättningen är att stödja föreningens medlemmar i deras arbete, ta vara på och dela kunskap och erfarenheter samt bidraga till barn- och ungdomsterapins utveckling.

Centralt är att stor vikt läggs vid medlemmarnas egna kunskaper och erfarenheter och vi arbetar för att medlemmar tar ansvar för att inleda eller presentera ett tema som grund för samtal vid föreningens medlemsmöten. Vår intention att mötena skall vara informella, livliga och inspirerande.

Vi hette tidigare Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapeuter i Västra Sverige. Föreningen bildades utifrån en utbildning som gavs vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, en utbildning som leder till i legitimation som psykoterapeut för barn och ungdom.

Det uppstod ett intresse av att organisera en förening med inriktning på barn- och ungdomspsykoterapi då det fanns ett behov av fortsatta möten omkring det terapeutiska arbetet. Föreningen har funnits sedan 1996 och har nu ett 40-tal medlemmar.

Medlemmar i föreningen är aktiva barn- och ungdomspsykoterapeuter i västra Sverige.

Medlem kan du bli som är yrkesverksam eller studerande inom området psykodynamisk psykoterapi med inriktning på barn, ungdomar och deras föräldrar.

 

ppbu
Föreningen för 
psykodynamisk psykoterapi
för barn och ungdomar

c/o Ingalill Ferm
Verkmästaregatan 9
417 57 Göteborg
070-611 50 25