Uppdaterad 2014-10-19 © ppbu/mbj

   

Länkar från ppbu

föreningen för psykodynamisk psykoterapi för barn och ungdom

Föreningen För barn- och ungdomspsykoterapeuter
www.enigma.se/fbup

Södra Sveriges Barn- och Ungdomspsykoterapeutiska förening
www.barnterapisodra.se

Ericastiftelsen
www.ericastiftelsen.se

Mellanrummet
www.mellanrummet.net 
Mellanrummet e-post:
info@mellanrummet.net 

EFPP
Internationell hemsida:
www.efpp.org
Svensk hemsida:
www.enigma.se/efpp 

Karnac Books
www.karnacbooks.com
Karnac Books e-post:
book@karnacbooks.com
 

Barne -og ungdomspsykoterapiföreningen
www.mamut.com/nfppbu 

The Anna Freud Centre
www.annafreudcentre.org

The Tavistock Clinic
www.tavi-port.org

Psy Broadcasting Corporation
www.psybc.com

Webbmaster

 

 

ppbu
Föreningen för 
psykodynamisk psykoterapi
för barn och ungdomar

c/o Ingalill Ferm
Verkmästaregatan 9
417 57 Göteborg
070-611 50 25