Uppdaterad 2014-12-14 © ppbu/mbj

   

Kontaktinformation

föreningen för psykodynamisk psykoterapi för barn och ungdom

 
Adress och telefon

ppbu – Föreningen för psykodynamisk psykoterapi för barn och ungdomar

c/o Ingalill Ferm
Verkmästaregatan 9
417 57 Göteborg,

Tel: 070-611 50 25

E-post: ppbu@enigma.se

  
Styrelse

Ordförande Ingalill Ferm

Sekreterare Gunilla Grahn

Kassör Görel Eldén-Kappelin

Ledamot Annika Burén

Ledamot Ingrid Malmborg

Ledamot Christer Olsfelt

 

 

ppbu
Föreningen för 
psykodynamisk psykoterapi
för barn och ungdomar

c/o Ingalill Ferm
Verkmästaregatan 9
417 57 Göteborg
070-611 50 25