Lotta Landerholm
Lotta Landerholm

FÖRELÄSNINGAR

Lotta Landerholm har genom åren varit en flitigt anlitad föreläsare främst kring olika aspekter runt adoption och om bemötande i professionella hjälpsituationer, särskilt psykoterapi.

Hon har under många är undervisat på bland annat SAPU (Stockholms akademi för psykoterapiutbildning) där hon också varit kursledare för deras legitimationsgrundande utbildningar.

 

 

Copyright © 2014-04-21 Lotta Landerholm                           Webmaster                           Upp ^                       < Tillbaka