Lotta Landerholm
Lotta Landerholm

Hjälp mig den som kan

– en bok om konsten att ge och ta emot hjälp

ISBN: 91-27-11015-X
Bandtyp: Inbunden
Antal sidor: 392
Förlag: Natur och Kultur

”Mänskan hon är mänska och därför behöver hon prat, så kan vi säga.
Jag vill påstå att varje kur, oavsett om den handlar om en kroppslig eller psykisk skada, en ekonomisk nöd eller en kunskapsbrist förutsätter just prat. Det är språket i dess olika former som är hjälpens kurir.
Både att söka och ta emot hjälp liksom att kunna ge hjälp är förmågor som utvecklas under tidens gång. Att kunna befinna sig i båda ändarna av en sådan relation kan sägas vara tecken på mänsklig mognad.”

”Till det sorgliga hör att de av oss som är i allra mest behov av hjälp oftast har svårast att få det. Till det mer uppmuntrande hör att om hjälparen anar detta så kan själva hjälprelationen skapa möjlighet till nya erfarenheter av hjälp människor emellan.”

Hjälp mig den som kan

– en bok om konsten att ge och ta emot hjälp

är periodens bok i Natur och Kulturs fackbokklubb oktober 2005.
Läs ur medlemstidningen (pdf) »»

För att få hjälp måste vi lämna ut oss själva. Vår svaghet, vår smärta och våra brister måste upp på bordet. Det är inte lätt i ett samhälle som hyllar individens styrka och duktighet.
Hjälp mig den som kan handlar om hjälpsituationen som en mänsklig ursituation. Det ögonblick en människa söker hjälp hos en annan människa förändras den inbördes relationen på ett avgörande sätt.

Centralt i boken finns tre berättelser om psykoterapi med tre verkliga människor. Författaren utgår från ett relationellt perspektiv. Hon tar hjälp av anknytningsteori, affektteori samt teorier om hjärna, språk och mening för att förstå hjälpprocessens möjligheter och risker. Boken avslutas med ett kapitel om hur det är att ha till yrke att vara hjälpare, i glädje och i nöd.
Hjälp mig den som kan riktar sig till alla som har anledning att fundera över hjälprelationens dynamik.

Lotta Landerholm är leg. psykolog och psykoterapeut med mångårig erfarenhet. Hon undervisar bland annat på Stockholms akademi för psykoterapiutbildning (SAPU) och hon har tidigare givit ut två kriminalromaner och fackboken Adopterad (2003).

ADOPTERAD

ISBN: 91 501 0222 2
Bandtyp: Inbunden
Antal sidor: 392
Format: 205x155x30

Vad innebär det att vara adopterad? Hur var det förr och hur är det idag? Är det någon skillnad mellan att vara svenskadopterad och utlandsadopterad? För första gången finns nu en bred bok i detta ämne. Den innehåller såväl en historisk genomgång som en studie över den adopterades livsvandring, aktuella forskningsfrågor och en rad intervjuer. Mycket i detta material är okänt för många, mycket är också kontroversiellt. Det är en i högsta grad engagerande bok! Lotta Landerholm är psykoterapeut med mångårig erfarenhet av ämnet i sitt arbete. Hon är dessutom själv adopterad. Landerholm har även skrivit två kriminalromaner: Fall i mörka vatten (2000) och Biätaren (2002).

Copyright © 2014-04-21 Lotta Landerholm                           Webmaster                           Upp ^                       < Tillbaka