Lotta Landerholm
Lotta Landerholm

SKRIVET

Via menyn ovan kan Du komma till presentationer av de senast publicerade böckerna.

Skönlitterärt

Resan. Novell i BLM:s debutantnummer 1968/37.

Fall i mörka vatten. Alfabeta 2000.

Biätaren. AlfabetaAnamma 2002. (Pocketupplaga 2003).

Facklitteratur psykoterapi

Adopterad. Lämnad. Vald. Och sen?. AlfabetaAnamma. 2003.

Hjälp mig den som kan – en bok om konsten att ge och ta emot hjälp. Natur & Kultur 2005.

Forskningsrapporter (Böcker)

Försöksverksamhet vid Gävle fångvårdsanstalt med modifierat terapeutiskt samhälle – Initialskedet. Rapport Nr 1, Kriminalvårdsstyrelsen, Utvecklingsenheten, 1972.

Om förändring i fängelse – slutrapport från en försöksverksamhet. Liber 1976.

Artiklar om adoptionsfrågor

I. Adoptionen – ett drama för tre parter. Om dramats tematik, samt II. Med adoptionen som början av livet - konsekvenser för vuxenblivande och moderskap. Om livshistoriens betydelse. Båda artiklarna i Psykisk Hälsa. 1995/2 , 99–113.

Adopterad och invandrad – ett främmande främlingskap. Invandrare och minoriteter. 1997/1.

Med rötter någon annan stans – tre teman för införlivande. Psykologtidningen. 1997/15.

To become a mother when you were adopted as a girl – A development-task during a life span. Individual poster vid 5:e psykologikongressen i Dublin 6-11 juli 1997.

The Experience of Abandonment and Adoption, as a Child and as a Parent, in a Psychological Motivatiional Perspective. International Forum of Psychoanalysis 10(12-25), 2001.

Anknytningens altare – en plats för offer och möten. Insikten. 2002/4.

Övergivenhet i adoptionsfamiljen – Tematik hos barn respektive föräldrar utifrån en motivationsteori. Psykisk Hälsa. 2002/4.

I fråga om hälsa – reflektioner utifrån artikel av Tobias Hübinette. Psykisk Hälsa. 2003/1.

Psykoterapi med adopterade – är det nåt särskilt med det? Insikten. 2004/2.

Adoption i ett relationsperspektiv. Psykisk Hälsa. 2004/3.

Tidiga relationsavbrott och vuxenblivande – speglat genom adoptionserfarenhet. Psykisk Hälsa. 2007/2.

Övriga artiklar

Psykodynamisk kunskap. Garanti för god psykiatri. Insikten. 1994/3.

Att skapa läroallians i handledning. Insikten. 1994/5.

Vad är en säkring? Några psykoterapeuttankar om kvalitet. Insikten. 1995/2.

Vadan och Varthän – Utvecklingspsykologi i förvandling. (Recension). Insikten. 1996/3.

Julrädsla och andra rädslor. Tips från Mumindalen. (Kåseri) Insikten. 1997/5.

När ”Jag är” krockar med ”Du är”. (Artikel om begreppet identitet). Invandrare och Minoriteter. 1998/5/6.

Brytpunkter. Svensk bokhandel författarnummer, 2000/11.

Människan, Monstret och Kärleken. (Trialog utifrån P.O. Enqvist "Nedstörtad ängel", 1985).  Insikten. 2007/3.

Psykoterapi – en asymmetrisk mötespunkt i symmetrins tjänst. Insikten. 2008/2.

Måste det klienten klarar också vara möjligt för terapeuten? (Från trialog om en tyst flicka, Peter Hoeg, 2007). Insikten. 2008/3.

Trauma. Insikten. 2009/2.

Lämna mig inte här! Från övergivenhet till anknytning genom relationell psykoterapi. Insikten. 2009/3.

Tiden det tar. (Reflexion). Insikten. 2010/1.

Döden – en utväg? Tankar utifrån Ann Heberleins bok "Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva" (2008). Insikten. 2010/2.

Att gestalta psykosen. Presentation av Johanna Nilssons bok "Jag är den som ska komma" (2012). Insikten. 2013/2.

 

Copyright © 2014-04-21 Lotta Landerholm                           Webmaster                           Upp ^                       < Tillbaka