tigern är lös

 

 

 

Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapeuter

Tidigare barnterapeutiska salonger


Barnterapeutisk salong  13 mars 2013

Anna Malmquist Saracino

leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi och gruppanalytiker
presenteraren en BUP Stockholm studierapport

Spädbarn vill ha kul med jämnåriga!

 


Barnterapeutisk salong 9 november 2011

  Kristofer Wikstad och May Nilsson

Syskonskap. Teoretiska aspekter och empirisk forskning presenterad på efpp:s konferens i Krakow: Siblings. Rivalry and Envy – Coexistence and Concern


Barnterapeutisk salong 17 september 2011

  Anders Jacobsson, Janne Karlsson, Anders Schiöler och Helena Vesterlund

.pdf Korttidspsykoterapi för  barn och ungdomar vid Ericastiftelsen

  Anders Jacobsson

.pdf Korttidsterapi för ungdomar. Time Limited Psychotherapy (TLP)

 


Barnterapeutisk salong 30 mars 2011

  Elisabeth Cleve

Hur länge ska hon vara död?
 


Barnterapeutisk salong 5 februari 2011

  Susanne Eriksson

.pdf Verksamma processer i barnterapirummet

  Hillevi Torell

.pdf Bortom orden. Implicita fenomen i samtalsterapi med ungdomar och unga vuxna


Barnterapeutisk salong 29 september 2010

  Björn Salomonsson

.pdf Baby worries – a randomized controlled trial of mother-infant psychoanalythic treatment


Barnterapeutisk salong 27 maj 2010

  Per Wallroth

Introduktion till mentalisering

 


Barnterapeutisk salong 7 november 2009

  Inger Kvissberg

.pdf Avgörande möten för ett ”uppvaknande själv”. Betydelsen av ögonkontakt i den tidiga interaktionen mellan spädbarnet och dess föräldrar.

  Maria Borg

.pdf Samspel i terapi – en teoretisk beskrivning av barns samspelsutveckling: i relation, i lek och i behandling.


Barnterapeutisk salong 14 maj 2009

  Rolf Holmqvist

.htm Presentation av Rolf Holmqvists forskningsintressen


Barnterapeutisk salong 13 november 2008

  Christina Renlund

.htm Doktorn kunde inte riktigt laga mig


Barnterapeutisk salong 11 oktober 2008

  Annika Ollas, Inger Björklund och Pinita Rodriguez Nykvist

.pdf Examensarbeten från legitimationsgrundande utbildningen

 

 

Kontakta Webmaster - klicka här!