tigern är lös

 

 

 

Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapeuter

Mellanrummet

Mellanrummet genomgick under 2011 stora förändringar.

Dels övergick utgivningen från traditionellt tryck till att i fortsättningen ske genom webb-publicering, se www.mellanrummet.net.

Dessutom har vänföreningen avvecklats och ansvaret för utgivningen överförts på redaktionen i samarbete med Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapeuter.

Ansvarig utgivare är nu Per Magnusson, fbup.

Ytterligare förändringar är att Mellanrummet utvidgats med redaktion i Norge och i linje med detta namnbyte till Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi.

Vårens tema är Lek och kreativitet, och presenterar bland andra flera artiklar från danska författare!

 

 

 

 

Kontakta Webmaster - klicka här!