tigern är lös

 

 

 

Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapeuter

Välkommen till Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapeuter.

Föreningen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter med intresse för barn- och ungdomspsykoterapi på psykodynamisk grund.

Föreningen bildades 1985 och hade vid senaste årsskiftet ca 150 betalande medlemmar.

Föreningen är ansluten till European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public sector (EFPP), bildad 1991 i London.


FÅR DU INGEN INFORMATION VIA DIN EPOST FRÅN FÖRENINGEN?

Uppdatera dina uppgifter här


Till alla medlemmar i
Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapeuter

Styrelsen sammankallar årsmöte i fbup där frågan om föreningens fortbestånd avhandlas.

Vi välkomnar alla medlemmar att delta i årsmötet!

Dag: Torsdagen den 4 februari 2016
Tid: kl. 18:30
Plats: Ericastiftelsen

Vänliga Hälsningar,

Styrelsen

 


Nytt nummer av Mellanrummet:
Lek och kreativitet
i barn- och ungdomspsykoterapi

 


konferenser

 

 

 

 

 

Kontakta Webmaster - klicka här!