Styrelse och kontakt

I styrelsen sitter:

Marie Hansen, ordförande

Camilla Nordberg, vice ordförande

Maria Olsson-Blom, kassör

Margitha Applegate, sekreterare

Yvonne Beckman, ledamot

Ann Finer, ledamot

Ann-Britt Lenksjö, ledamot

Eva Ölund, ledamot
 

Kontaktperson:

Camilla Norderg, vice ordförande

 
E-post: camilla.nordberg@ericastiftelsen.se

Tel: 08-402 17 60

 

.pdf Årsmötesprotokoll 2014

.pdf Verksamhetsberättelse 2013

 

 

 

© 2016-06-18 Ericapedagogerna      Webmaster      Ericastiftelsens hemsida