Klockljung

Ericastiftelsens namn är inspirerat av Klockljung, erica tetralix , som trots sin ringa storlek är mycket härdig.

 

 

 

© 2016-06-18 Ericapedagogerna      Webmaster      Ericastiftelsens hemsida