HEM TILL ERICAPEDAGOGERNAAKTUELLA ARRANGEMANGBOKTIPSSTYRELSEFLER VÄNNER

Nya styrelsen »»


Välkommen till Ericapedagogerna

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa

- barndom och uppväxtvillkor

När mamma eller pappa är psykiskt sjuk
-
hur är det för barnen och hur kan vi hjälpa dem?

Annemi Skerfving pratar om sin
doktorsavhandling i socialt arbete.

Inbjudan och program

 


Föreläsningsbilder Anna Norlén, 15 okt 2014
Vad pedagoger bör veta om och vad de kan göra
för barn som utsatts för traumatiska påfrestningar.

.pdf Föreläsningsbilder Anna Norlén


© 2013-03-24EricapedagogernaWebmasterEricastiftelsens hemsida