HEMOM ERICASTIFTELSENKLOCKLJUNGFLER VÄNNER

Om Ericastiftelsen

Ericastiftelsen är en enskild institution som har till uppgift att, med utgångspunkt från modern psykoanalytisk teori som den idag kan beskrivas utifrån nyare rön inom utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning och kliniskt arbete, bedriva högskoleutbildning med inriktning på främst individualpsykoterapi med barn och ungdomar.

Utbildningsverksamheten är integrerad med en kvalificerad behandlingsverksamhet, som omfattar diagnostik, psykoterapi och förebyggande arbete. Det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs vid institutionen är inriktat på frågeställningar inom såväl utbildningsverksamheten som den kliniska verksamheten.

Verksamheten finansieras genom bidrag från staten och Stockholms läns landsting. Stiftelsens verksamhet leds av en styrelse, vars ordförande utses av staten. Ansvarig för verksamheten inför styrelsen är direkor och verksamhetschef.

Stiftelsen grundades 1934 av pedagogen Hanna Bratt, som i många år ledde verksamheten tillsammans med psykiatern och psykoanalytikern Gunnar Nycander. Från början har verksamheten haft en både pedagogisk och psykoterapeutisk målsättning baserad på en psykoanalytisk grundsyn. Verksamheten utvecklas och förändras fortlöpande även om arbetsuppgifterna är desamma nu som då: att utbilda, behandla och forska med inriktning på barns och ungdomars psykiska utveckling.

Ericastiftelsens namn är inspirerat av Klockljung, erica tetralix , som trots sin ringa storlek är mycket härdig.


© 2013-03-24EricapedagogernaWebmasterEricastiftelsens hemsida