Boktips

   Hur länge ska hon vara död?
   Kristerapi med barn

   Författare: Elisabeth Cleve
 

   Mer info »


   Kärlekens roll: Hur känslomässig närhet
   formar spädbarnets hjärna

   Författare: Sue Gerhardt
   Förord: Britta Blomberg
   Översättning: Margareta Norlin

   Mer info »


   En levande blick: samspelsobservation

    som metod för lärande

   Författare: Gerd Abrahamsen
   Översättare: Sven-Erik Torhell
   Förlag: Studentlitteratur AB

   Mer info »


   En annorlunda barndom: en kvinnas berättelse

   om sin autistiska uppväxt

   Författare: Iris Johansson
   Förlag: Bokförlaget Forum

   Mer info »


   Barns sociala samvaro

   Författare: Borgunn Ytterhus
   Översättare: Inger Lindelöf
   Förlag: Studentlitteratur AB

   Mer info »

 

 

 

 

 

© 2016-06-18 Ericapedagogerna      Webmaster      Ericastiftelsens hemsida