foto: Gunnar Englund /NoK

| hem | kontakt |


| som läkare | som psykiater | som psykoanalytiker | som psykoanalytisk författare |
| som författare och debattör | som översättare av Freud | som redaktör för Divan |

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hämta hela boken

Ur Vårdfacket nr 4 april 2005
 

Jag har publicerat ett hundratal artiklar i skilda psykiatriska och psykologisk ämnen och deltagit i debatter, medverkat i radio och dagspress.

Jag har hållit föredrag i litterära sällskap, i konstsammanhang och litterära sammanhang.

Jag håller gärna föredrag om barndomsminnen, psykoanalysen i psykiatrin, den utvecklande dialogen, borderline mm.

Kontakta gärna vid intresse, se kontaktinformation.
 


 

     Kärlek, sorg, kriser och kreativitet

     Föredag i serien ”Psykoanalys från vaggan till graven”

     8 dec 2010

     ABF-huset, Stockholm
 


Det fria ordet och den fria associationen

PsykoterapiMässan

8 maj 2010,

Norra Latin, Stockholm
 


Vart är den psykiska hälsan på väg?

Anförande hållet i mars 2010 i Örebro


Pedro Calderón de la Barca     Tankar om sömn, dröm och verklighet

     Till Gyllenbergsymposiet om sömn, Helsingfors 2009
 


Amor och PsychePsykoterapin inom psykiatrin. Ett livshistoriskt perspektiv

Anförande vid S:t Lukasdagarna 21 november 2008
 


     Dagdröm, lek och konstnärligt skapande.
     Föredrag i serien "Psykoanalysen från vaggan till graven"

     hållet 15 oktober 2008, ABF, Stockholm
 


Winnicott och FreudIllusionen – vårt nödvändiga gäckeri.
Tankar vid läsning av Freud och Winnicott.

Artikel i Divan 1-2 2008
 


     I skilda världar men ändå i samma:
     Marcel Proust och Sigmund Freud

     Föredrag i Marcel Proustsällskapet,
     Kungl. biblioteket i Stockholm, 29 mars 2008
 


Nedan finns ett antal artiklar, essäer och lättare kåserier för nedladdning. Sammanställningen har jag kallat "Kärlek, dikt och dröm. Strövtåg bland litterära texter, psykoanalytiska idéer och profeter". De kan läsas/laddas ned var för sig eller hela samlingen som bok.  (pdf-format)

Kåserier

Godhetsdjävulen

Teknikens under

Pietà av Michelangelo

Läsning för barn

Vem äger barnens sexualitet?

Huldran mitt ibland oss

Den medelmåttige golfaren

Den åttonde dödssynden

Om kärlekens helighet

Artiklar

Det omedvetnas universum

Erik Homburger Erikson – identitetskrisens fader

Tankar om makt och rädsla i skolan

Att fördjupa det vardagliga. Några aspekter på D.W. Winnicotts liv och verk

Den äktenskapliga kärleken

Myt, dikt och dröm – några perspektiv på det skapande minnet

Symboler, drömmar och barndomsekon i ett par Lagerlöftexter

En dotters kärlek och skuld. Kvinnoödet i Kejsarn av Portugallien

Symbolisering äger rum

Sagans, barndomens och psykoanalysens förvandlingar

Anteckningar om tidsuppfattningen i psykoterapin

Det överraskande mellanområdet

Varför är psykoanalysen inte önskvärd?

 

 
 

 

 

Copyright © 2011-01-09 Crafoord-Ord mbjweb